Vi tager ansvar

Konstante udfordringer i hverdagen præger vores kunders adfærd. Lige fra global opvarmning og den stigende udfordring med plastik i naturen til det ressourcespild, som madspild medvirker til. Hverken politikere, virksomheder eller forbrugere kan løse disse udfordringer alene. Det er et fælles ansvar, som kalder på en fælles indsats og samlende løsninger. Vi vil som Danmarks største dagligvarekoncern gerne gå forrest ved at hjælpe vores kunder til at kunne handle mere ansvarligt og klimabevidst i hverdagen. Det gør vi med særligt fokus på Verdensmålene 3, 12 og 13 – og samtidig inviterer vi til partnerskaber med andre, der vil støtte op om  udfordringerne og tage aktivt del heri.Strategi og rapportering

Vi har altid arbejdet med ansvarlighed og løbende evalueret vores strategi, senest vores 2018-strategi. Evalueringen har bidraget til at skabe en stærkere struktur for vores CSR-arbejde, som hviler på hele fundamentet for vores virksomhed; nemlig kunder, medarbejdere og de varer, vi sælger. Klima og sundhed er fremadrettet de to prioriteter i vores CSR-strategi, og med afsæt i de to prioriteter definerer vi løbende en stribe fokusområder, som understøtter disse.

Læs mere om Strategi og rapportering