Vi arbejder for, at du kan købe etisk og bæredygtigt ind

I Salling Group arbejder vi for at forbedre hverdagen. For os betyder det blandt andet, at vi vil gøre det let for vores kunder at vælge sunde og bæredygtige varer ved at tilbyde et bredt udvalg til en konkurrencedygtig pris.

Vi tager ansvar for dyrevelfærd

Dyrevelfærd har længe været en prioritet for Salling Group, og vi har lanceret og deltaget i en række initiativer for at give vores kunder bedre muligheder for at vælge dyrevelfærd, ligesom vi har sat ambitiøse mål på området. Og vi øger hele tiden antallet af varer i vores butikker, som er mærket med det højeste niveau af dyrevelfærd.

Ved at sikre et bredt sortiment og åbent kommunikere om niveauet af dyrevelfærd, gør vi det let for vores kunder at træffe et oplyst valg, når man handler hos os. 

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" ejes af Dyrenes Beskyttelse og har i mere end 25 år hjulpet danske forbrugere med at finde fødevarer produceret med det højeste niveau af dyrevelfærd i køledisken. Grundideen i mærket er, at dyr skal have adgang til det fri og mulighed for at udleve deres naturlige adfærd.

I dag producerer ca. 430 danske landmænd under mærket. Dertil findes også fødevarer fra flere udenlandske dyrevelfærdsproduktioner, som du kun finder i Salling Groups butikker. Eksempler på disse er Løgismose kyllingen fra Frankrig, får og lam fra Chile samt økologiske oste fra Holland. I vores butikker finder du mere end 160 varer inden for kød, fjerkræ, mælk og ost, som er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Vores indkøbere får løbende træning i mærket og arbejder løbende på at udvide sortimentet af fødevarer produceret med den højeste dyrevelfærd.

Slut med buræg 

De danske forbrugere har for længst sagt klart nej tak til æg fra burhøns. De vil købe ind med hjertet. En målrettet indsats for bedre dyrevelfærd på hylderne har således udfaset de skjulte buræg i Netto, føtex og Bilkas egne varemærker. Salling Group var tilbage i 2009 de første, der ændrede mærkningen på æg fra høns i bure fra ”friske æg” til ”buræg”. Det gjorde vi fordi, vi mener, at vores kunder skal kunne træffe et valg på et oplyst grundlag.

I 2017 blev de sidste buræg fjernet fra hylderne i vores butikker. I udgangen af 2019 havde vi også udfaset buræg som ingrediens i vores egenproduktion og egne mærker.

Forrest på økologi

Salling Group vil gøre det let for forbrugerne at vælge økologi. Derfor har vi længe arbejdet på at tilbyde et bredt udvalg af økologiske alternativer til konventionelle varer til en god pris.

Netto er gået forrest på en række områder og sælger i dag flere økologiske varer end nogen anden supermarkedskæde i Danmark. Netto har desuden sig eget økologiske mærke, ØGO, der omfatter mere end 150 varer.

I føtex tilbyder vi allerede i dag branchens største udvalg af økologi med flere end 1.400 økologiske varer. Målet er at have over 2.000 økologiske produkter i 2020. 

Den udvikling mod valgfrihed vil vi fortsætte, og vi har derfor lanceret en treårsplan med den målsætning, at samtlige føtex-butikker i 2020 har en økologisk variant af alle varer.

Antonius-grisen – bedre plads

Antonius-grisen er blevet avlet siden 1986 hos en række udvalgte landmænd i samarbejde med Danish Crown. Antonius-grise har 30% mere plads end konventionelt opdrættede grise og får frisk strøelse hver dag. Samtidig går søerne frit i stierne, og halekupering er ikke tilladt. Produkterne fra Antonius-grisene har gennem årene spillet en central rolle i at gøre dyrevelfærd tilgængelig for forbrugerne til en god pris.

Opdrættet uden brug af antibiotika 

Overdrevet brug af antibiotika til grise kan på sigt udgøre en reel trussel mod den danske folkesundhed, da det øger risikoen for udvikling af multiresistente bakterier. Verdens største eksportør af grisekød har i flere år solgt det såkaldte OUA (opdrættet uden brug af antibiotika) grisekød til kunder i udlandet. Men en stigende efterspørgsel fra de danske forbrugere på fødevarer, der er produceret med fokus på sundhed gør, at alt konventionel svinekød i Netto er opdrættet uden brug af antibiotika.

Mere bæredygtigt palmeolie

Palmeolie er et populært fedtstof, fordi det har et højt smeltepunkt, er smagsneutralt og billigt. Palmeolie er et ofte anvendt vegetabilsk olie, der findes i mange fødevarer, near-food varer og nonfood varer.

Men produktionen af palmeolie skal ske uden afskovning, tab af biodiversitet og uden sociale konsekvenser for arbejdstagerne. I dag produceres størstedelen af palmeolie i Malaysia og Indonesien – to lande, som i forvejen er på amfori BSCI’s højrisikolande liste, hvilket betyder, at sociale og miljømæssige udfordringer ikke er et nyt fænomen i disse lande. Men vi ser det ikke som en løsning at boykotte varer, der indeholder palmeolie. I stedet skal vi sikre, at produktionen bliver ansvarlig for både mennesker og natur.

Salling Group har arbejdet for en mere bæredygtig forsyningskæde ved kun at acceptere RSPO certificeret palmeolie i vores egne mærker siden 2014. I 2020 skrev vi under på Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie, faciliteret af DIEH, som vi har samarbejdet med på en række områder gennem flere år. I dag er ca. 65% af den danske palmeolieimport bæredygtigt produceret, og Alliancen arbejder for, at al den palmeolie, vi importerer i Danmark, skal være bæredygtigt.

I 2021 vil vi have endnu større sporbarhed og transparens. Vi vil forbedre vores politik og skabe en bedre kommunikation om bæredygtig palmeolie.

Læs meget mere om vores handlingsplan for palmeolie her.

Sporbarhed på blomster og planter

Blomster er en del af manges hverdag. Men blomster har også en negativ påvirkning på klimaet, og produktionen finder ofte sted i lande, hvor risikoen for dårlige arbejdsforhold er til stede. Vi vil minimere konsekvenserne og være med til at skabe en god landbrugspraksis og stærke sociale styringssystemer i de højrisikolande, hvor vi også importerer blomster og planter fra. Derfor stiller vi krav til vores gartnerier og vil blandt andet sikre fuld sporbarhed i forsyningskæden.

Bedre arbejdsforhold på garverierne

Læderindustrien er en af de mest forurenende industrier i verden. Både når det kommer til klimaet, fordi garvning er stærkt forurenede, men også når det kommer til de sundhedsmæssige konsekvenser for lokalsamfundet og arbejdstagerne, når der bruges farlige kemikalier. Derfor arbejder vi for større sporbarhed og transparens på vores læder og stiller krav til alle vores leverandører om både social- og miljøauditeringsdokumentation for alle anvendte garverier.

Vi fortsætter arbejdet, men vi anerkender også, at vi står overfor omfattende udfordringer og et stort arbejde. 

 

Soja

Soja er en vigtig proteinkilde, som anvendes i mange af vores produkter. Det er en solid og sund foderkilde til produktionsdyr, men produktionen af soja kan imidlertid have konsekvenser for både klima, miljø, dyreliv, menneskerettigheder og lokalsamfund.

Fældning af regnskov i Sydamerika er desværre ofte tæt knyttet til produktionen af soja. Det er her sojaen typisk dyrkes, og for at plantagerne får ordentlig plads, må den frodige skov lade livet. Det går ud over dyreliv og lokalsamfund, der må flytte – ikke mindst har det fatale konsekvenser for skovområdernes biodiversitet.

Det må og skal stoppe. Derfor har Salling Group – og i kraft af sine rolle som medstifter af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og i fuld overensstemmelse med European Feed Manufacturers’ Federations retningslinjer – sat som mål, at den soja, dagligvarekoncernen køber både direkte og indirekte, skal være bæredygtigt produceret. Ambitionen gælder på tværs af alle Salling Groups varemærker i samtlige kæder.

Salling Groups ambition for ansvarlig og bæredygtig soja:

  • Al soja anvendt til produktion af egne produkter, der udgør min. 40% kødindhold samt produkter med min. 5% sojaindhold, skal være tredjepartscertificeret i form af RTRS/ProTerra-kreditter eller fysisk certificering inden udgangen af 2020
  • Salling Group vil tilstræbe, at der inden udgangen af 2025 alene anvendes tredjepartscertificeret soja i form af fysisk certificering på ovenstående produkter.
  • Salling Group vil støtte relevant forskning og udvikling af alternative proteinkilder til at supplere eller erstatte soja

For at indfri vores ambition vil vi øge sporbarheden i alle led af forsyningskæden og sikre, at love og forskrifter overholdes, så vi bevæger os mod fysisk verificerbare sojaforsyningskæder. Vi vil fastholde vores fokus på miljøstyring ved at anvende tredjepartscertificerings- og standardiseringsordninger, der er anerkendt af alliancen og derved hjælpe med at løse problemer med blandt andet skovrydning, tab af biodiversitet samt forkert styring af landbrugskemikalier.

Derudover vil sikre ordentlige arbejdsvilkår og løbende bidrage til eliminering af børne- og tvangsarbejde. 


Salling Groups totale sojaaftryk er udregnet til 32.000 tons. Langt den største del af denne udgøres af indirekte sojaforbrug som dyrefoder i kødprodukter (70%) samt mejeriprodukter (ca. 28%). Direkte sojaforbrug repræsenterer kun omkring 1,5% af Salling Groups totale sojaaftryk, da soja kun findes i direkte form kun i få produkter, såsom sojamælk, sojasovs og edemamebønner.

Læs vores sojapolitik