Ansvarlig indkøbspraksis

I Salling Group tilstræber vi, at de produkter, vores kunder køber hos os, er indkøbt så ansvarligt som muligt. Her vil vi have vished for brug af ingredienser, produktionsvilkår og transport. At handle ansvarligt er en væsentlig del af vores måde at drive forretning på. Vi er klar over, at vi ikke på egen hånd kan løse alle globale udfordringer, men vi ønsker at bidrage til en positiv udvikling.  

Internationale alliancer

For os giver det rigtig god mening at samarbejde med vores leverandører om at forbedre arbejdsforholdene. Derfor er vi medlem af en række internationale alliancer for at sikre værdikæden fra producent til forbruger.

amfori BSCI

Vi har siden 2006 været medlem af amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Initiativet hjælper detailhandlere, importører og brands med at forbedre arbejdsvilkårene på fabrikker og i primærproduktioner i hele verden. Samarbejdet betyder, at der følges tæt op på leverandører og produktionssteder, men også at vi får styrket vores engagement i amfori BSCI og optimeret vore interne processer.

Vi indgår i alliancer, fordi vi tror på, at vi som en global virksomhed kan gøre vores til at forbedre arbejdsvilkårene i andre dele af verden ved at fastholde vores tilstedeværelse – snarere end ved at vende det blinde øje til. Vi har en vision om en verden med fri handel og bæredygtige globale forsyningskæder, og medlemsskabet af amfori BSCI hjælper os skridtet nærmere.

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

DIEH samarbejder med virksomheder, den offentlige sektor, organisationer og fagforeninger i Danmark med det formål at fremme international handel, der respekterer menneske-  og arbejdsrettigheder. Det er initiativets mål at bidrage til en bæredygtig udvikling i såvel udviklingslande som nye vækstøkonomier ved at styrke medlemmernes indsats i forhold til etisk handel.

The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

Salling Group er også medlem af The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, som blev etableret i 2013. Den har til formål at sikre og forbedre forholdene på mere end 1.600 fabrikker i forhold til bygningskonstruktioner, kabelføringer og brandsikkerhed. Andre deltagere i aftalen er bl.a. store internationale fagforeninger, brands og offentlige instanser. De fabrikker i Bangladesh, som Salling Group køber fra, er alle omfattet af accorden.

Træning i ansvarlighed

Ansvarlighed er et fokusområde for Salling Group. Derfor er det vigtigt for os, at alle med indkøbsansvar deltager i obligatorisk træning, der omhandler gruppens CSR strategi, menneskerettigheder, produktrisici og -muligheder samt ansvarlig indkøbspraksis.

Målet er at øge indkøbernes bevidsthed om såvel de negative som positive konsekvenser, der måtte forekomme som følge af deres beslutninger. På den ene side kan designændringer sent i en proces medføre overarbejde i produktionen. På den anden side kan ansvarligt indkøb bidrage til mere genbrug eller mindre emballage.