Ansvarlig indkøbspraksis

I Salling Group tilstræber vi, at de produkter, vores kunder køber hos os, er indkøbt så ansvarligt som muligt. Her vil vi have vished for brug af ingredienser, produktionsvilkår og transport. At handle ansvarligt er en væsentlig del af vores måde at drive forretning på. Vi er klar over, at vi ikke på egen hånd kan løse alle globale udfordringer, men vi ønsker at bidrage til en positiv udvikling.

Alliancer

For os giver det god mening at samarbejde med vores leverandører omkring arbejdsforhold, sociale forhold og miljø. Derfor er vi medlem af en række alliancer, der kan hjælpe os med at sikre værdikæden fra producent til forbruger.

Vi indgår i alliancer, fordi vi tror på, at vi som international virksomhed kan gøre vores til at forbedre arbejdsvilkårene i andre dele af verden ved at fastholde vores tilstedeværelse og drive forbedringer – snarere end ved at vende det blinde øje til eller ikke være tilstede.

amfori BSCI

Vi har siden 2006 været medlem af amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Initiativet hjælper detailhandlere, importører og brands med at forbedre de sociale forhold og arbejdsvilkårene på fabrikker og i primærproduktioner i hele verden. Samarbejdet betyder, at der følges tæt op på leverandører og produktionssteder, men også at vi får vores interne processer.

amfori BEPI

Vi er ligeledes tilsluttet amfori BEPI (Business Environmental Performance Initiative). Initiativet hjælper detailhandlere, importører, brands og producenter med at drive miljøforbedringer i forhold til energiforbrug, CO2 emissioner, kemikalieanvendelser, vandforbrug og andre forhold, der kan have betydning for klima og miljø. Samarbejdet betyder, at der følges tæt op på produktionsstederne.

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

DIEH samarbejder med virksomheder, den offentlige sektor, organisationer og fagforeninger i Danmark med det formål at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder. Det er initiativets mål at bidrage til en bæredygtig udvikling i såvel udviklingslande som nye vækstøkonomier ved at styrke medlemmernes indsats i forhold til etisk handel.

The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

Salling Group er også medlem af The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, som blev etableret i 2013. Den har til formål at sikre og forbedre forholdene på mere end 1.600 fabrikker i forhold til bygningskonstruktioner, kabelføringer og brandsikkerhed. Andre deltagere i aftalen er bl.a. store internationale fagforeninger, brands og offentlige instanser. De fabrikker i Bangladesh, som Salling Group køber fra, er alle omfattet af accorden.

Træning i ansvarlighed

Ansvarlighed er et fokusområde for Salling Group. Derfor er det vigtigt for os, at alle med indkøbsansvar deltager i obligatorisk træning, der omhandler gruppens CSR strategi, menneskerettigheder, produktrisici og -muligheder samt ansvarlig indkøbspraksis.

Målet er at øge indkøbernes bevidsthed om såvel de negative som positive konsekvenser, der måtte forekomme som følge af deres beslutninger. På den ene side kan designændringer sent i en proces medføre overarbejde i produktionen. På den anden side kan ansvarligt indkøb bidrage til mere genbrug eller mindre emballage.