Politikker for ansvarlighed

Vores politikker sætter en klar retning for vores måde at drive en ansvarlig forretning og de krav, vi stiller til vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Læs mere i de enkelte politikker nedenfor.

Skattepolitik 
Salling Group har fokus på at være en ansvarlig partner og kommunikere åbent på skatteområdet.

Politik for æg
Vi vægter dyrevelfærd højt, og vi anerkender nødvendigheden af at indkøbe æg fra systemer, hvor høns kan udvise deres naturlige adfærd.

Politik for anti-korruption
Vi ønsker at bidrage til et korruptionsfrit forretningsmiljø og stiller med politikken klare krav til vores medarbejdere. 

Politik vedrørende dyrevelfærd for tekstil og nonfood
Alle materialer fra dyr i vores produkter skal være fra dyr, der behandles i overensstemmelse med lovgivning og anerkendte standarder for dyrevelfærd.

Politik for soja
Vores mål er, at al soja i vores egne produkter skal være certificeret og bæredygtigt produceret.

Politik for plastik
Vi arbejder for at begrænse brugen af plastik og anden emballage og for at sikre bedre genanvendelse og genbrug.