Bæredygtig hverdag 

Mange danskere har fokus på ansvarsfulde løsninger på de store udfordringer som f.eks. klima og plastik. I Salling Group er vi glade for det fokus, og vi tager gerne ansvar for at bidrage til en løsning. Som en ansvarlig og 100% fondsejet virksomhed sætter vi klimaforandringerne øverst på den fælles dagsorden. Vi tror på, at vi sammen kan gøre den største forskel. Derfor søger vi konstant at finde konkrete løsninger på komplekse udfordringer og håber på, at kunder, medarbejdere og andre interessenter vil med på rejsen

Plastik

Madspild

Plastik skal ikke ende i naturen. Her har vi som Danmarks største dagligvarekoncern et stort ansvar – især i.f.t. emballage og bæreposer.

Læs mere om Plastik 

Madspild er en kæmpe klimaudfordring – både i butikkerne og hjemme i kundernes køleskabe. Et fokuspunkt for os er det madspild, der opstår ved drift af fødevarebutikker, og vi investerer løbende i løsninger og initiativer, der skal hjælpe os med at nå vores mål: en halvering af vores madspild frem mod 2030.

Læs mere om Madspild

Energi og transport

Transport

Hver dag handles millioner af varer i vores butikker, og af den grund er vi dybt afhængige af, at vi hurtigt kan få fyldt vores hylder op. Det kræver transport, som udgør en betydelig CO2 belastning af klimaet, og den arbejder vi til stadighed på at reducere. Det gør vi blandt andet ved at indtænke konsekvenserne for klima og miljø, når vi vælger transportløsninger, og ved selv at håndtere en væsentlig del af den indgående transport.

Vi har ikke egne lastbiler til at fragte varer ud til vores butikker. Vi bruger vognmænd, som vi har et tæt samarbejde med omkring reduktion af CO2 belastningen pr. fragtet palle. Der gør vi bl.a. ved at optimere vognlæs, logistik, kørselsmønstre og -vaner.

Energi

Hver uge har vi 11 millioner kunder igennem vores butikker og restauranter. Til at sørge for den gode kundeoplevelse står ikke færre end 53.000 medarbejdere klar. Men at drive butikker og restauranter kræver vand og varme, som belaster klima og miljø. En belastning, som Salling Group gennem de seneste  år har arbejdet på, og fortsat arbejder på, at minimere.  Gennem målrettet og ambitiøs energiledelse, herunder intensivering af forbrugsregistreringer og energistyring samt adfærdsændringer, har Salling Group skabt markante reduktioner i sit forbrug af el, vand og varme – i en sådan grad, at det ses på bundlinjen.

Ny logistikløsning giver færre lastbiler på vejene

Hidtil har Kohberg og Schulstad stået for levering af deres brød til Salling Groups butikker, men ved at hjemtage og samle brødleverancerne på færre terminaler, før det bliver leveret til butikkerne, vil der være betragtelige klimagevinster i form af færre kørte kilometer samt færre lastbiler på det danske vejnet. Faktisk halveres antallet af lastbilsleverancer fra 80.000 om året til 40.000. Derudover reduceres antallet af benyttede terminaler fra fem til to.