Hos os kan du vælge klima og bæredygtighed

Bæredygtighed er for Salling Group en naturlig del af at drive en solid, ansvarlig forretning – og vi er bevidste om det ansvar, der følger med rollen som Danmarks største detailkoncern.

Derfor vil vi gå forrest og præge udviklingen ved at skabe og promovere bæredygtige og klimavenlige løsninger og initiativer. Vi har særlig fokus på kampen mod madspild, på at holde plastik væk fra naturen og på at mindske mængden af affald.

Til kamp mod madspild

Madspild er en stor udfordring, både økonomisk og for miljøet. Derfor investerer vi i løsninger og initiativer, der skal sikre, at vi når vores mål: en halvering af madspild frem mod 2030.

Læs mere om vores indsats imod madspild

Vi vil have plastikken væk fra naturen

Vi arbejder målrettet på at mindske brugen af unødig plastik i vores forretning og på at sikre, at plastikken bliver genanvendt eller genbrugt, så den ikke ender i naturen.

Læs mere om vores indsats på plastik

Energiforbruget skal ned

Vi har øget vores fokus på energiforbruget i vores butikker, og har sat en målsætning om at reducere energiforbruget med 10% i 2020, sammenlignet med 2015.

I 2017 satte vi internt fokus på, hvordan medarbejdernes adfærd kan bidrage til at begrænse energiforbruget, blandt andet ved at udnævne 100 energiambassadører i vores føtex- og Bilka-varehuse. I de butikker, der var omfattet af kampagnen, reducerede vi forbruget med 12,6%.

Desuden har vi udviklet en løsning til genindvinding af varme fra vores køle- og frysediske, som bruges til opvarmning i vores butikker, og hvor den overskydende varme kan distribueres til eksterne varmeværker.

CO2

Transport af varer udgør en betydelig C02-påvirkning af miljøet, og den arbejder vi til stadighed på at reducere. Det gør vi blandt andet ved at tænke konsekvenserne for miljøet ind, når vi vælger transportløsninger, og ved selv at håndtere en større del af den indgående transport.

Samtidig samarbejder vi tæt med de partnere, som håndterer vores udgående transport. Her vil vi sikre optimale transportprocesser, så påvirkningen af miljøet mindskes mest muligt. Vi samarbejder blandt andet om optimeret pakning af lastbiler, bedre logistikløsninger og om at indarbejde mere miljøvenlige kørerutiner.

Affald

Vi arbejder for både at minimere mængden af affald og for at sikre en høj grad af genanvendelse eller genbrug af affald. Vi har igangsat initiativer i vores butikker, som skal bidrage til, at vi når vores målsætning for 2022: at 90% af alt affald genbruges.

Vores føtex- og Bilka-varehuse genbruger langt størstedelen af deres organiske affald, der omdannes til enten biogas eller gødning.

I Netto har vi etableret en automatisk affaldssortering, der håndterer alt brændbart affald (undtagen tekstiler og polystyren) og har desuden et setup for sortering af plastikbøjler og ikke-genbrugte træpaller.