Klima

Klimaforandringerne er et globalt problem, vi ikke kan sidde overhørig. Vi anerkender den risiko, de udgør for samfundet, og derfor vil vi gå forrest og præge udviklingen ved at skabe og promovere bæredygtige og klimavenlige løsninger og initiativer. Vi har særlig fokus på kampen mod madspild, på at holde plastik væk fra naturen og på at mindske mængden af affald for at skåne miljøet og klimaet.

Klimamærkning

I Salling Group vil vi gerne give vores kunder muligheden for at træffe flere klimavenlige valg, når de handler dagligvarer. Første skridt er et godt og brugbart datagrundlag, og derfor har Salling Fondene blandt andet givet en donation til CONCITO, der sammen med 2.0 LCA Consultans arbejder på at udvikle en klimadatabase, der bliver tilgængelig for alle, hvor forskellige varekategorier rangeres i.f.t. deres klimapåvirkning.

 

Plastik

Madspild

Plastik skal ikke ende i naturen. Her har vi som Danmarks største dagligvarekoncern et stort ansvar – især i.f.t. emballage og bæreposer.

Læs mere om Plastik 

Madspild er en kæmpe klimaudfordring – både i butikkerne og hjemme i kundernes køleskabe. Et fokuspunkt for os er det madspild, der opstår ved drift af fødevarebutikker, og vi investerer løbende i løsninger og initiativer, der skal hjælpe os med at nå vores mål: en halvering af vores madspild frem mod 2030.

Læs mere om Madspild

Energi og transport

Transport

Hver dag handles millioner af varer i vores butikker, og af den grund er vi dybt afhængige af, at vi hurtigt kan få fyldt vores hylder op. Det kræver transport, som udgør en betydelig CO2 belastning af klimaet, og den arbejder vi til stadighed på at reducere. Det gør vi blandt andet ved at indtænke konsekvenserne for klima og miljø, når vi vælger transportløsninger, og ved selv at håndtere en væsentlig del af den indgående transport.

Vi har ikke egne lastbiler til at fragte varer ud til vores butikker. Vi bruger vognmænd, som vi har et tæt samarbejde med omkring reduktion af CO2 belastningen pr. fragtet palle. Der gør vi bl.a. ved at optimere vognlæs, logistik, kørselsmønstre og -vaner.

Energi

Hver uge har vi 11 millioner kunder igennem vores butikker og restauranter. Til at sørge for den gode kundeoplevelse står ikke færre end 53.000 medarbejdere klar. Men at drive butikker og restauranter kræver vand og varme, som belaster klima og miljø. En belastning, som Salling Group gennem de seneste  år har arbejdet på, og fortsat arbejder på, at minimere.  Gennem målrettet og ambitiøs energiledelse, herunder intensivering af forbrugsregistreringer og energistyring samt adfærdsændringer, har Salling Group skabt markante reduktioner i sit forbrug af el, vand og varme – i en sådan grad, at det ses på bundlinjen.