Klima

Hensynet til klimaet er for Salling Group en naturlig del af at drive en solid, ansvarlig forretning – og vi er bevidste om det ansvar, der følger med rollen som Danmarks største detailkoncern.

Derfor vil vi gå forrest og præge udviklingen ved at skabe og promovere bæredygtige og klimavenlige løsninger og initiativer. Vi har særlig fokus på kampen mod madspild, på at holde plastik væk fra naturen og på at mindske mængden af affald for at skåne miljøet og klimaet.Klimamærkning

En klimamærkning har flere gange været på tale i detailbranchen, uden nogen har taget teten. Men nu bakker Salling Group op om en fælles klimamærkning, hvor forskellige varekategorier rangordnes efter deres klimapåvirkning. Salling Group vil investere i arbejdet for at finde de bedste metoder og er også klar til at bidrage med midler til forskning, så de rigtige løsninger findes.

Plastik

Madspild

Vi arbejder målrettet på at mindske brugen af unødig plastik i vores forretning og på at sikre, at plastikken bliver genanvendt eller genbrugt, så den ikke ender i naturen.


Læs mere om Plastik 

Madspild er en stor udfordring, både økonomisk og for miljøet. Derfor investerer vi i løsninger og initiativer, der skal sikre, at vi når vores mål: en halvering af madspild frem mod 2030.

Læs mere om Madspild

Energi og transport

Transport

Hver dag handles millioner af varer i vores butikker, og af den grund er vi dybt afhængige af, at vi hurtigt kan få fyldt vores hylder op. Det kræver transport, som udgør en betydelig CO2-påvirkning af miljøet, og den arbejder vi til stadighed på at reducere. Det gør vi blandt andet ved at tænke konsekvenserne for miljøet ind, når vi vælger transportløsninger og ved selv at håndtere en større del af den indgående transport.

Ligeledes samarbejder vi tæt med partnere, som håndterer vores udgående transport. Her vil vi sikre optimale transportprocesser, så påvirkningen af miljøet mindskes mest muligt. Vi sikrer blandt andet, at vi pakker lastbilerne mest optimalt. Foruden det ser vi ind i forskellige logistikløsninger, og om vi kan indarbejde mere miljøvenlige kørerutiner.

Vi forsøger at minimere omkostningerne og vurdere påvirkningen af bæredygtighedstiltagene i vores valg af transportmetode ved i højere grad selv at håndtere den indgående transport. Ved udgående transport har vi ikke vores egne lastbiler, da vi bruger vognmænd, men vi forsøger at reducere CO2-udledningen ved bl.a. at optimere vognlæssene, logistikken og kørselsmønstre. Det samme gælder vores logistikmedarbejdere i Netto i Tyskland og Polen, der undersøger mulighederne for også at måle CO2-aftrykket i deres transport.

Energi

Hver uge har vi 11 millioner kunder igennem vores butikker og restauranter. Til at sørge for den gode kundeoplevelse står ikke færre end 53.000 medarbejdere klar. Men at drive butikker og restauranter kræver strøm, vand og varme. Alt sammen energikilder, der påvirker miljøet og klimaet på hver sin vis. Derfor er det et vigtigt fokusområde for os i Salling Group.

Vi har gennem de seneste år arbejdet målrettet mod at minimere vores energiforbrug de steder i organisation, hvor vi har haft mulighed for at gøre det. Gennem målrettet og ambitiøs energiledelse har Salling Group skabt markante reduktioner i vores forbrug el, vand og varme – i en sådan grad, at det ses på bundlinjen.

I 2015 tog vi for alvor fat om vores egen energiforbrug, hvor vi begyndte at investere i energiregistrering og energistyring. Et grundigt stykke arbejde, der heller ikke er gået ubemærket hen. Salling Group modtog således Energi- og Miljøprisen 2019 for at reducerede det samlede energiforbrug – i 2017 lykkedes vi med en reduktion på over 11 procent.