Et godt arbejdsliv

I Salling Group består hverdagen af sjove dage. Travle dage. Lærerige dage. Korte dage. Lange dage. Dage, hvor alt er, som det plejer. Og dage, der er helt usædvanlige. Vores 53.000 medarbejdere udgør sammen med  vores kunder og de varer, vi sælger, fundamentet for vores virksomhed. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne har det godt, og derfor arbejder vi for at sikre de bedste arbejdsvilkår og karriereudviklingsmuligheder samt uddanne de bedste ledere i branchen.

Plads til dialog

For at vide om vi er på rette vej, måler vi vores medarbejderes tilfredshed og følger udviklingen nøje, så vi hele tiden bliver bedre. Hvert år fører medarbejdernes tilbagemeldinger til konkrete handlingsplaner både lokalt

og i vores HR-afdeling

Desuden sikrer årlige udviklingssamtaler for alle medarbejdere en struktureret dialog om den enkeltes opgaver, udvikling og muligheder.