En rummelig arbejdsplads

Salling Group er en af Danmarks største arbejdsgivere. For os er det en prioritet at være en arbejdsplads for alle – både forbi vi ønsker at tage et samfundsansvar, og fordi vi dermed får det bedste grundlag for at rekruttere dygtige medarbejdere.

Med jobs på alle niveauer og på tværs af mange discipliner har vi lang erfaring med at tilbyde alle, uanset forudsætninger, mulighed for at bidrage og udvikle deres kompetencer.

Desuden samarbejder vi med kommuner og jobcentre for at afklare, hvordan mennesker med særlige behov kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet – enten i vores butikker eller hos en anden arbejdsgiver.

Vores indsats omfatter blandt andet:

  • 150 aftaler på tværs af 88 kommuner om beskæftigelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet
  • 130 diversitets-koordinatorer på tværs af landet, som støtter vores butikker i arbejdet med at sikre inklusion af udsatte grupper
  • Diversitets-partnere i vores HR-team med specialviden og erfaring på området, der samarbejder med kommuner og jobcentre
  • Mere end 40 medarbejdere ansat under Integrations-grunduddannelsen
  • 12 lokale aftaler om fritidsjob med mentor for unge under 18.


Det er vigtigt for os at skabe samarbejdsaftaler, som skaber det bedst mulige resultat for både borgere, samfund og virksomhed. Derfor varierer vores samarbejdsaftaler med kommunerne i omfang og indhold, blandt andet afhængig af jobcentrets øvrige indsatser og prioriteringer og antallet af butikker og medarbejdere, vi har i lokalområdet.

Vi samarbejder også med kommunerne om at bruge de muligheder, der ligger i lovgivningen for at frikøbe en mentor og/eller benytte andre støtteordninger. Omfanget af mentorstøtte og øvrige støtteordninger afhænger af opgavens omfang og vurderes derfor sammen med kommunen i forhold til den konkrete opgave.

Ligestilling

Ligestilling er en forudsætning for at kunne rekruttere de bedste talenter. Derfor har vi har styrket vores indsats på området for at leve op til vores egne målsætninger. Ved udgangen af 2017 var 58% af lederne i Salling Group kvinder, ligesom kvinder tegnede sig for 56% af alle forfremmelser i 2017.

I de højere ledelseslag har vi imidlertid fortsat en udfordring; kvindelige ledere tegner sig for kun 14% på Director-niveau og derover. Den andel skal øges, og vi har derfor igangsat nye programmer, der skal styrke karriereplanlægningen for kvinder og tydeliggøre de mulige karriereveje for vores kvindelige talenter.

Plads til alle

Vi mener, at alle har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet. Derfor tager vi ansvar for at sikre, at vi er en arbejdsplads, hvor alle, uanset forudsætninger, kan gøre en forskel.

Læs mere om plads til alle