Politikker for ansvarlighed

Vores politikker sætter en klar retning for vores måde at drive en ansvarlig forretning og de krav, vi stiller til vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Læs mere i de enkelte politikker nedenfor.

Skattepolitik
Skatter og afgifter udgør et vigtigt bidrag til velfærden, og hos Salling Group har vi fokus på at være en ansvarlig partner og kommunikere åbent på skatteområdet.

Politik for palmeolie
Vi vil give vores kunder mulighed for at træffe ansvarlige valg, når de køber produkter, der indeholder palmeolie. Vores mål er, at al palmeolie i vores egne produkter skal være bæredygtig inden udgangen af 2018.

Politik for æg
Vi vægter dyrevelfærd højt, og vi anerkender nødvendigheden af at indkøbe æg fra systemer, hvor høns har mulighed for at udvise deres naturlige adfærd.

Politik for fisk og skaldyr
Vores målsætning er kun at sælge bæredygtige fisk, skaldyr og fiskeprodukter inden udgangen af 2019.

Politik for anti-korruption
Vi ønsker at bidrage til et korruptionsfrit forretningsmiljø og stiller med politikken klare krav til vores medarbejdere. 

Politik vedr. dyrevelfærd for tekstil og nonfood
Alle materialer fra dyr i vores produkter, skal være fra dyr, der behandles i overensstemmelse med lovgivning og anerkendte standarder for dyrevelfærd.