Strategi og rapportering

Som Danmarks største detailkæde vil vores primære fokus altid være at fortsætte udviklingen af en bæredygtig forretning. Vores fokus på mennesker og vores finansielle styrke gør det muligt at træffe bevidste, langsigtede beslutninger til gavn for alle. Vi vil fortsat arbejde på at give mennesker mulighed for at gøre hverdagen bedre. Salling Groups formål er at gøre hverdagen bedre for vores kunder, kolleger og samfundet.

Det gør en forskel

Gennem de sidste år har Salling Group søsat en lang række initiativer, der alle har som sigte at fortsætte udviklingen af en bæredygtig forretning. Vores fokus er som altid at træffe bevidste, langsigtede beslutninger, der rækker langt ind i fremtiden, til gavn for alle. Mange ambitioner, planer og visioner er allerede realiseret og ført ud virkeligheden, mens nye bliver født. Alle sammen til gavn for vores kunder og samfundet

2019

Plastikprincipper
Plastik skal ikke ende i naturen. Derfor er vores mål, at al emballage skal være 100% genanvendelig, og mængden af plastik i emballagen skal reduceres med 30% inden 2023 på vores egne varemærker. Med lanceringen af Salling Groups 10 Plastik-Principper udstikker vi den retning, der skal sikre, at vi når i mål.

Salling Group vinder Energi- og Miljøprisen
For vores arbejde med energiledelse vandt Salling Group i det forgangne Energi Forum Danmarks Energi- og Miljøpris. Blandt andet for det samlede energiforbrug i Bilka og føtex, der er blevet reduceret med 11 %, og det skyldes i høj grad adfærdsændringer hos vores medarbejdere.

Klimamærkning
En klimamærkning har flere gange været på tale i detailbranchen, uden nogen har taget teten. Men nu bakker Salling Group op om en fælles klimamærkning, hvor forskellige varekategorier rangordnes efter deres klimapåvirkning. Salling Group vil investere i arbejdet for at finde de bedste metoder og er også klar til at bidrage med midler til forskning, så de rigtige løsninger findes.


2018

Netto, føtex og Bilka gemmer tobakken væk
Kæderne under Salling Group gemmer fra 1. august cigaretterne. Målet er, at færre unge skal begynde at ryge, så vores næste generationer bliver røgfrie.

Bilka halverer sit madspild
Siden 2014 har Bilka halveret sit samlede madspild. Det får kæden til at sætte et nyt mål, der endnu engang skal halvere spildet af mad frem mod 2030

Netto 3.0 første butik
Netto åbner et helt nyt butikskoncept med ny indretning, nye farver, færre spot-varer og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme, sunde måltider.

2017

Netto lægger sit madspild frem som den første kæde i Norden
For øge opmærksomheden omkring madspild satte Netto som den første kæde i Norden tal på sit madspild. Samtidig forpligtede kæden sig til at halvere sit madspild frem mod 2030. Kort efter fulgte føtex og Bilka trop.

Salling Group sælger sidste buræg 
Bedre dyrevelfærd er det vigtigt fokusområde for os. Ved at fjerne buræg fra hylderne bidrager vi aktivt til højere velfærd hos høns.

Sporbar tun
Inden den nye digitale løsning, havde Salling Group i en årrække samarbejdet med WWF Verdensnaturfonden om at øge andelen af fisk fra bæredygtigt fisker i butikkerne. Den digitale løsning med sporbarhed på tun er et led i den strategi, da mange kunder gerne vil kende oprindelsen af, hvor de køber deres fisk.