Strategi 

Som Danmarks største detailkæde vil vores primære fokus altid være at fortsætte udviklingen af en bæredygtig forretning. De globale klimaudfordringer er så komplekse og uoverskuelige, at der ikke findes en entydig løsning på dem. Derfor må en bæredygtig CSR-strategi også genbesøges og løbende justeres, efterhånden som man bliver klogere, for at vurdere, hvad der er vigtigst at arbejde med, og hvor man kan gøre den største forskel.

Vi har altid arbejdet med ansvarlighed og løbende evalueret vores strategi. Evalueringen har bidraget til at skabe en stærkere struktur for vores CSR-arbejde, som hviler på hele fundamentet for vores virksomhed; nemlig kunder, medarbejdere og de varer, vi sælger. Klima og sundhed er fremadrettet de to prioriteter i vores CSR-strategi. Med afsæt i de to prioriteter definerer vi løbende en stribe fokusområder, som understøtter de to prioriteter.

Vores fokus på mennesker og vores finansielle styrke gør det muligt at træffe bevidste, langsigtede beslutninger til gavn for alle. Vi vil fortsat arbejde på at give mennesker mulighed for at gøre hverdagen bedre. Salling Groups formål er at gøre hverdagen bedre for vores kunder, kolleger og samfundet.

Det gør en forskel

Gennem de sidste år har Salling Group søsat en lang række initiativer, der alle har som sigte at fortsætte udviklingen af en bæredygtig forretning. Vores fokus er som altid at træffe bevidste, langsigtede beslutninger, der rækker langt ind i fremtiden, til gavn for alle. Mange ambitioner, planer og visioner er allerede realiseret og ført ud virkeligheden, mens nye bliver født. Alle sammen til gavn for vores kunder og samfundet

2020

Grøn Netto ser dagens lys
En butik med 40 % lavere energiforbrug og som udlever 65 % mindre CO2. Butikken er opført i genanvendelige materialer, konstrueret i træ og er beklædt med en imponerende facade. Alt i alt et nytænkende og mere bæredygtigt byggeri med respekt for både natur, miljø og lokalsamfund.

Og vi har endnu flere Grønne Netto’er på vej – for de to næste er allerede i gang med at blive etableret i Odense og Esbjerg.

Alle bananer i føtex, Netto og Bilka er fremover økologiske
Sprøjtemidlet Chlorpyrifos er under mistanke for at skade udviklingen hos fostre og børn. Derfor accepterer vi ikke brugen af det i vores varer. Chlorpyrifos bruges desværre på mange konventionelle bananplantager. Det tog vi konsekvensen af i 2020 og forhandler nu udelukkende økologiske bananer i både føtex, Netto og Bilka.

En ny soja-politik sætter ambitiøse mål for sojaproduktionen
Salling Group har – i kraft af sine rolle som medstifter af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og i fuld overensstemmelse med European Feed Manufacturers’ Federations retningslinjer – sat som mål, at den soja, dagligvarekoncernen køber både direkte og indirekte, skal være bæredygtigt produceret. Ambitionen gælder på tværs af alle Salling Groups varemærker i samtlige kæder

2019

Plastikprincipper
Plastik skal ikke ende i naturen. Derfor er vores mål, at al emballage skal være 100% genanvendelig, og mængden af plastik i emballagen skal reduceres med 30% inden 2023 på vores egne varemærker. Med lanceringen af Salling Groups 10 Plastik-Principper udstikker vi den retning, der skal sikre, at vi når i mål.

Salling Group vinder Energi- og Miljøprisen
Salling Group vinder Energi Forum Danmarks Energi- og Miljøpris 2019 for at have praktiseret god og effektfuld energiledelse, herunder adfærdsændringer hos vores medarbejdere. Det samlede energiforbrug er reduceret med 11% siden 2015.

Klimamærkning
En klimamærkning har flere gange været på tale i detailbranchen, uden nogen har taget teten. Men nu lancerer Salling Group sin ambition om en fælles klimamærkning, hvor forskellige varekategorier rangeres efter deres klimapåvirkning. Det skal gøre det nemt og enkelt at foretage klimavenlige indkøbsvalg. Salling Group indleder i den forbindelse et samarbejde med Danmarks grønne tænketank CONCITO, der skal sikre, at ambitionen realiseres.


2018

Netto, føtex og Bilka gemmer tobakken væk
Kæderne under Salling Group gemmer cigaretterne væk. Målet er, at færre unge skal begynde at ryge, så vores næste generationer bliver røgfrie.

Bilka halverer sit madspild
Siden 2014 har Bilka halveret sit samlede madspild. Det får kæden til at sætte et nyt mål, der endnu engang skal halvere spildet af mad frem mod 2030

Netto 3.0 første butik
Netto åbner et helt nyt butikskoncept med ny indretning, nye farver, færre spot-varer og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme, sunde måltider.

2017

Netto lægger sit madspild frem som den første kæde i Norden
For øge opmærksomheden omkring madspild satte Netto som den første kæde herhjemme tal på sit madspild. Samtidig forpligtede kæden sig til at halvere sit madspild frem mod 2030. Kort efter fulgte føtex og Bilka trop.

Salling Group sælger sidste buræg 
Bedre dyrevelfærd er det vigtigt fokusområde for os. Ved at fjerne buræg fra hylderne bidrager vi aktivt til højere velfærd for høns.

Sporbar tun
Forud for den digitale løsning til sporing havde Salling Group et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden om at øge udbuddet af fisk fra bæredygtigt fiskeri. Sporbarhed på tun er et led i den strategi, da mange kunder gerne vil vide, hvor de fisk, de køber, stammer fra.