Arbejdsplads Industribuen 2, 2635 Ishøj, DK
Ugentlige arbejdstimer 10-30
Startdato 2022-02-22
Job ID: 88511

Servicebud - Deltid (10-30 timer) - føtex - Ishøj

Servicebud - Deltid (10-30 timer) - føtex – Ishøj

Servicebud - deltid

Brænder du for at blive en del af en af Danmarks største virksomheder, hvor du kommer til at arbejde med at give vores kunder verdensklasse service? Så er det dig, vi står og mangler!

Salling Group er gået i luften med en ny stor satsning på hjemmeleveringsmarkedet, og i den forbindelse søger vi kollegaer som er passioneret for at yde en fantastisk kundeservice i hvert eneste kundemøde og som vil være med til at gøre vores kunders hverdag lettere.

Hos føtex hjemmelevering er dagene aldrig ens, og vi løfter alle i flok. Du vil blive en del af Last Mile teamet, som er kontaktpunktet for vores kunder. Du udfylder dermed en meget vigtig rolle, da du er ansigtet udadtil og ansvarlig for at sikre, at vores kunder får samme service som var det i et føtex-varehus. Du vil blive en del af et nyt team med stor vindermentalitet, og hvor alle brænder for at gøre en forskel for vores kunder. Derudover arbejder vi tæt sammen på tværs af hele organisationen lige fra kundeservice, marketing til lageret.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Levering af dagligvarer direkte hjem til vores kunder med et smil på læben
 • Sikre en fortræffelig kundeservice og dermed høj kundetilfredshed
 • Sikre høj kvalitet og er pålidelig overfor vores kunder
 • Ad hoc-opgaver på tværs af organisationen

Vi forventer at du:

 • Har service- eller butikserfaring
 • Har erfaring med at arbejde med teknologiske hjælpemidler som f.eks. smartphones, PDA, app’s eller lignende
 • Er ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Går aktivt til opgaverne og ikke er bange for at træffe beslutninger
 • Har godt humør – og vil være med til at sikre et godt kollegaskab
 • Har kørekort (B)
 • Kan tale dansk

Vi tilbyder dig et job, hvor du får meget ansvar og stort selvstændighed. På baggrund af dette sættes der krav til at du kan bevare overblikket og har evne til at træffe hurtige beslutninger i travle/hektiske situationer. Du vil løbende få relevante kurser og træning inden for service, så du er klædt godt på til opgaven, og vi sikrer løbende en personlig og faglig udvikling. Endvidere vil du som Servicebud også kunne komme til at løse ad hoc opgaver på vores lager, Dark Store, som vi har et tæt samarbejde med. Dette kunne være plukning og opfyldning af varer, driftsopgaver eller lignende.

Der er tale om en deltidsstilling med minimum 10 timer om ugen, dog med mulighed for at tage ekstra vagter. Arbejdstiderne kan ligge i tidsrummet fra kl. 6.00-21.30 alle ugens dage, dvs. det indeholder både aften-, weekend- og helligdagsarbejde. Du vil blive ansat på en fast timeløn og tillæg ved aften-, weekend- og helligdagsarbejde, ud fra overenskomstmæssige lønvilkår.

Din arbejdsplads vil være i Ishøj, hvor du vil starte og slutte din arbejdsdag. 

Send endelig din ansøgning ind via linket her på siden. 

Vi vil glæde os til at modtage den!

Ved spørgsmål, kontakt da HR på følgende:

Mail: hrfoodonline@sallinggroup.com

 

Straks efter oprettelse af profil og ansøgning bør du modtage en bekræftende mail. Hvis dette ikke sker, bør du TJEKKE DIT SPAMFILTER og opdatere din mail server, så du fremover modtager de nødvendige opdateringer i rekrutteringsprocessen.

 

 

Service driver – Part time (10-30 hours) - føtex – Ishøj

Service driver – Part time

Are you passionate about becoming a part of one of Denmark's largest companies, where you will work to provide our customers with world-class service? Then it's you we're missing!

Salling Group has launched a new major investment in the home delivery market, and therefore we are looking for colleagues who are passionate about providing fantastic customer service in every single customer meeting and who wants to help make our customers' everyday lives easier.

At føtex home delivery, the days are never the same, and we all work as one team. You will be part of the Last Mile team, which is the point of contact for our customers. Therefore you play a very important role, as you are the one our customer meets and you are responsible for ensuring that our customers receive the same service as if it was in a føtex- department store. You will be part of a new team with a great winning mentality, and where everyone is passionate about making a difference for our customers. In addition, we work closely together across the entire organization from customer service, marketing to our warehouse (Dark Store).

Your assignments are:

 • Delivery of goods directly to our customers with a big smile
 • Ensure excellent customer service and thus high customer satisfaction
 • Ensure high quality and reliability to our customers
 • Ad hoc tasks across the organization

We expect you to:

 • Have service or store experience
 • Have experience of working with technological devices such as. smartphones, PDAs, apps or similar
 • Is responsible and solution-oriented
 • Goes actively to the tasks and is not afraid to make decisions
 • Have a good mood - help ensure a good work environment
 • Have a driving license (B)

We offer you a job where you get a lot of responsibility and great independence. Based on this, requirements are set for you to maintain an overview and have the ability to make quick decisions in busy/hectic situations. You will regularly receive relevant courses and training in service, so you are well equipped for the task, and we continuously ensure a personal and professional development. Furthermore, as a Service Driver, you will also be able to solve ad hoc tasks in our warehouse, Dark Store, with which we work closely. This could be picking and filling up goods, operational tasks or something similar.

This is a part-time position with a minimum of 10 hours per week, but with the option of taking extra shifts. The working hours can be scheduled between kl. 6.00-21.30 all days of the week, i.e. it includes both evening, weekend and holiday work. You will be employed on a fixed hourly wage with supplements for evening, weekend and public holiday work, based on contractual wage terms.

Your workplace will be in Ishøj, where you will start and end your working day.

Submit your application via the link here on the page.

We look forward to receiving your application!

If you have any questions, do not hesitate to contract HR:

Email: hrfoodonline@sallinggroup.com

Søg job