I vores butikker er du formentlig stødt på forskellige skilte og plakater, hvor vi kommer med tips og råd til, hvordan du kan være med til at gøre en forskel for klimaet. Herunder kan du læse mere om, hvad der ligger bag. 

Gi' det grønne mere plads på din tallerken
En planterig kost er en af de vigtigste løsninger på klimaudfordringerne, og en omlægning af vores madvaner til en mere plantebaseret af slagsen baseret på årstidens råvarer (inklusiv mad fra svamperiget, algeriget og bakterieriget) kan gøre en forskel.

Dette bekræftes af flere store internationale studier, som de seneste år har peget på et skifte til sundere og mere plantebaserede madvaner som et af de allervigtigste virkemidler til reduktion af fødevaresektorens globale klimaaftryk.

Prøv de gode alternativer til almindeligt smør
Det tærer på klimaet at producere almindeligt smør. For efter kødprodukter, som har det største klimaaftryk, følger mejeriprodukter. Faktisk viser det sig, at hvis man vælger smørbare blandingsprodukter, kan man reducere klimabelastningen med cirka 30 %. Og steger man i plantebaseret fedtstof i stedet for almindeligt smør, kan reduceringen af klimabelastningen nå helt op på cirka 80 %. 

Ud af de 17 ton CO2-ækvivalenter, som den gennemsnitlige dansker udleder om året, stammer godt tre ton fra fødevareforbruget, og heraf stammer op mod 75 % fra forbruget af kød og mejerivarer. Når oksekød og mejeriprodukter tæller så tungt, som det gør, skyldes det, at køerne udleder store mængder metan, og at der skal et stort areal og gødningsforbrug til at producere foderet.

Steg maden i olie fra planter 
Når du steger maden i plantebaseret fedstof istedet for almindeligt smør, kan du reducere klimabelastningen med helt op til cirka 80%. Mejeriprodukter har generelt et stort klimaaftryk, fordi køerne udleder store mængder metan, og at der skal et stort areal og gødningsforbrug til at producere foderet. 

Tænk fjerkræ og fisk først, når du vælger kød 
Kødprodukter er de fødevarer, som giver det største klimaftryk af alle fødevarer. Når oksekød tæller så tungt, som det gør, skyldes det, at køerne udleder store mængder metan, og at der skal et stort areal og gødningsforbrug til at producere foderet. Det store bidrag fra kvæg skyldes også at kvæget lever meget længere inden de slagtes end tilfældet er for svin og fjerkræ. Der går dermed mere foder til at holde liv i dyrene i forhold til hvor meget der går til produktion af kødet.

Helt konkret viser det sig, at svinekød er mindst tre gange så godt for klimaet i forhold til oksekød, mens kylling er mindst fem gange bedre end lam. Faktisk kan du spise fjerkræ og fisk hver aften i en hel uge, før klimabelastningen vil være den samme som bare én dag med oksekød.

Steg maden i olie fra planter 
Når du steger maden i plantebaseret fedstof istedet for almindeligt smør, kan du reducere klimabelastningen med helt op til cirka 80%. Mejeriprodukter har generelt et stort klimaaftryk, fordi køerne udleder store mængder metan, og at der skal et stort areal og gødningsforbrug til at producere foderet. 

Tænk fjerkræ og fisk først, når du vælger kød 
Kødprodukter er de fødevarer, som giver det største klimaftryk af alle fødevarer. Når oksekød tæller så tungt, som det gør, skyldes det, at køerne udleder store mængder metan, og at der skal et stort areal og gødningsforbrug til at producere foderet. Det store bidrag fra kvæg skyldes også at kvæget lever meget længere inden de slagtes end tilfældet er for svin og fjerkræ. Der går dermed mere foder til at holde liv i dyrene i forhold til hvor meget der går til produktion af kødet.

Helt konkret viser det sig, at svinekød er mindst tre gange så godt for klimaet i forhold til oksekød, mens kylling er mindst fem gange bedre end lam. Faktisk kan du spise fjerkræ og fisk hver aften i en hel uge, før klimabelastningen vil være den samme som bare én dag med oksekød.

Sæt kartoffel, pasta og brød på menuen 
Årsagen til, at eksempelvis ris har et højere klimaaftryk end kartofler og pasta, er, at dyrkning af ris finder sted i iltfattigt vand, hvilket fører til metangas udledning, når planterester nedbrydes. Således er kartofler seks gange bedre for klimaet end ris, mens pasta er dobbelt så godt for klimaet i forhold til ris. Vælger man pasta fremfor ris, kan man med andre ord være med til at reducere klimabelastningen med 50%. 

Vær med til at mindske madspild - køb, spar og spis i dag!
Store internationale organisationer har i mange år peget på mindre som madspild som et væsentlig tiltag til at reducere de globale drivhusgasudledninger. Men med et stadigt voksende befolkningstal på jorden og stigende velstand forventes det, at den globale efterspørgsel på mad fortsat vil skyde i vejret. Derfor er der behov for at anvende alle de muligheder, der er til rådighed, for at reducere fødevaresektorens udledninger. Det gælder: Mindre madspild i hele forsyningskæden fra primærproduktion til forarbejdning, handel og hos forbrugerne.