Salling Group giver væsentligt bidrag til national handlingsplan mod madspild

Initiativet Danmark mod Madspild, som Salling Group og en række af landets førende virksomheder står bag, bliver nu overleveret til Miljø- og fødevareministeriets kommende Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab.

12. oktober 2018

En række af landets førende virksomheder og organisationer, herunder Salling Group og Arla, lancerede i august et ambitiøst partnerskab under overskriften ”Danmark mod Madspild”. Miljø- og fødevareministeren lancerede nogenlunde samtidig sit arbejde med at etablere en ny Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab. Aktørerne bag de to initiativer deler samme interesser i forhold til at nå ambitiøse mål, og der har fra begge sider derfor været et ønske om at slå initiativerne sammen.

- Jeg er rigtig glad for, at ”Danmark mod Madspild” kommer til at blive en del af Tænketankens arbejde. Tænketanken og ”Danmark mod Madspild” kan i fællesskab bruge noget af det, som der allerede er udarbejdet, til at få endnu flere interesserede organisationer med ind i aftalen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi har sammen skabt "Danmark mod Madspild" for at kæmpe mod en fælles udfordring. At vi nu kan overdrage et initiativ lanceret i privat regi til ministeriet, er et stærkt eksempel på, hvordan vi i Danmark kan indgå partnerskaber og samarbejde om væsentlige emner – på tværs af brancher og imellem offentlige og private aktører. Samtidig er vi glade for at have været med til at udforme konceptet og platformen for en fremtidig national handlingsplan mod en halvering af madspild i 2030, siger Per Bank, Administrerende Direktør i Salling Group.

For at styrke den samlede danske indsats for at forebygge madspild og fødevaretab arbejder Miljø- og fødevareministeriet på at etablere en tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab. Formålet med Tænketanken er at sikre en bred forankring af arbejdet med at forebygge madspild og fødevaretab, og at sikre fagligt underbyggede indsatser. Tænketanken skal derfor bygge på samarbejde i hele fødevarekæden. Tænketanken er inspireret af FN´s Bæredygtighedsmål nr. 12.3 om reduktion og forebyggelse af madspild og fødevaretab.

Tænketanken skal give anledning til igangsættelse af en række nye projekter, herunder en frivillig aftale om et fælles reduktionsmål for hele fødevarernes værdikæde fra jord til bord. De øvrige projekter i regi af Tænketanken skal understøtte arbejdet med at nå målsætningerne i den frivillige aftale. Tænketankens sekretariat skal være med til at understøtte samarbejdet om den frivillige aftale, dvs. kvalificere delmål, kvalificere konkrete indsatser, kvalificere dataindsamling og afrapportering samt bistå med kommunikation.

 

FAKTA: Initiativtagerne til ”Danmark mod Madspild”:

 • Salling Group (der bl.a. har føtex, Netto og Bilka)
 • Alfred Pedersen & Søn
 • Arla Foods
 • Carletti
 • HK Scan
 • Kohberg Bakery Group
 • Løgismose Meyers
 • Naturmælk
 • Nestlé
 • Peter Larsen Kaffe
 • Stryhns
 • Unilever
 • Stop Spild Af Mad
 • FødevareBanken