Salling Group ser et udfordrende år forude

Efter to år med vækst på tværs af detailhandlen ligger Salling Groups forventninger til 2022 markant under de seneste års niveau. Årets første måneder er kraftigt påvirket af den voksende ustabilitet i Europa som følge af krigen i Ukraine, hastigt stigende energi- og fødevarepriser samt mangel på arbejdskraft.

Den 29. april 2022

Det nuværende klima i detailhandlen er præget af stor usikkerhed, og administrerende direktør for Salling Group Per Bank er ikke i tvivl om detailhandelens udfordringer.

– I 2021 leverede vi et flot resultat som var drevet af en stærk indsats af mine over 61.000 kolleger i tre lande. Det vil jeg gerne sige dem et stort tak for. Vi er dog nu i gang med et ekstremt udfordrende år i 2022 med heftig inflation og stigende råvarepriser, voldsomt forøgede energipriser og faldende nonfood- og tekstil-salg, der sætter hele branchen under pres, siger Per Bank.

Salling Groups forventninger til 2022 er fortsat vækst i markedsandele på tværs af markeder, men en betydeligt reduceret indtjening.

Omsætningen i Salling Group blev i 2021 66,2 mia. kr. mod 60,9 mia. kr. året før. EBIT var  i 2021 på 3,0 mia. kr. mod 2,8 mia. kr. i 2020, svarende til en EBIT-margin på 4,5 % mod 4,6 % i 2020. EBITDA blev i 2021 5,0 mia. kr. mod 4,7 mia. kr. i 2020. Investeringsniveauet i 2021 blev rekordhøjt med næsten 4 mia. kr. primært til opkøb af Tesco i Polen, renovering af butikker samt etablering af føtex Hjemmelevering.

Strategiske investeringer og grønt fokus prægede 2021

Sideløbende med betragtelige investeringer i koncernens fundament iværksatte Salling Group sidste år en række strategiske tiltag særligt inden for fødevarer online og den fortsatte ekspansion i Polen. Grundet hastigt ændrede indkøbsmønstre fremrykkede og intensiverede Salling Group sin planlagte investering i mad på nettet med lanceringen af føtex Hjemmelevering samt udvidelse af BilkaToGo gennem øget kapacitet i de fysiske butikker og introduktionen af selvstændige pick up-stationer over hele landet. I marts 2021 modtog Salling Group endvidere endelig godkendelse fra de polske konkurrencemyndigheder af handlen med britiske Tesco, der involverede overtagelsen af over 301 butikker og to distributionscentre.

Detailhandelskoncernen var sidste år påvirket af de fortsatte restriktioner i kølvandet på Coronapandemien. Samtidig lykkedes det at balancere hensynet til medarbejdere og kunder, forklarer administrerende direktør i Salling Group Per Bank.

- Salling Groups primære fokus var igennem hele året den fortsatte sundhed og sikkerhed for vores kolleger, som igen i 2021 ydede en imponerende indsats for at bringe vores kunder trygt igennem pandemien. Jeg er særdeles taknemmelig for den passion og dedikation, som hele organisationen under svære omstændigheder udviste sidste år, siger Per Bank.

I 2021 lancerede Salling Group en omfattende klimaambition og intensiverede engagementet i at bekæmpe klimaforandringer. Virksomheden forpligtede sig til at leve op til Parisaftalens mål om at holde de menneskeskabte temperaturstigninger under 1,5 grader, og Salling Groups mål er at være Net Zero i scope 1, 2 og 3 senest i 2050. Det omfatter således ikke alene udledninger i egen drift, men også CO2-aftrykket fra solgte varer – fra varen dyrkes eller produceres, til den bliver konsumeret eller bortskaffet af slutbrugeren. I begyndelsen af 2022, efter den russiske invasion af Ukraine, besluttede Salling Group endvidere at accelerere sine investeringer i at skifte fra olie og gas til vedvarende kilder og begrænse energiforbruget. I alt investeres 2,5 mia. kr. i energiomlægningen frem til 2028.

Virksomhedens overskud investeres tilbage i forretningen til gavn for kunder og samarbejdspartnere eller uddeles via Salling Groups ejere, Salling Fondene. I 2021 donerede Salling Fondene 221 mio. kr. til kultur, sport, uddannelse, og andre velgørende eller almennyttige formål.

Antal butikker i Salling Group pr. dato:

- Netto Danmark: 525

- Netto Tyskland: 342

- Netto Polen: 654

- Bilka: 19

- føtex og føtex food: 107

- Salling Stormagasiner: 2

- BR: 29

- Starbucks: 15

- Carl's Jr.: 16

I alt: 1.709

Salling Group beskæftiger per 31/12-2021 61.874 medarbejdere på tværs af Tyskland, Polen og Danmark.