Bestyrelsen

Bestyrelsen består af repræsentanter med stor international erfaring fra det private erhvervsliv samt medlemmer, der repræsenterer koncernens medarbejdere. Bestyrelsen består af formand Nils Smedegaard Andersen, fem eksterne bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejderrepræsentanter.