Bestyrelsen

Bestyrelsen består af repræsentanter med stor international erfaring fra det private erhvervsliv samt medlemmer, der repræsenterer koncernens medarbejdere. Bestyrelsen består af formand Bjørn Gulden, fire eksterne bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejderrepræsentanter.