Executive Committee

Den daglige ledelse i Salling Group varetages af en Executive Committee, som består af CEO Per Bank og ni øvrige medlemmer.