Profilbetingelser med privatlivspolitik

Senest opdateret 31. maj 2018

1. Om profilen

1.1 Når du opretter en profil hos os, indgår du en aftale med Salling Group, CVR-nr. 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (i det følgende ”Salling Group” eller ”vi”). Profilen ejes og administreres af Salling Group.

1.2 Med oprettelse af profilen kan du få adgang til en række fordele, fx særlige rabatter, services, tilbud, konkurrencer m.m. Visse fordele kan kun opnås i fysiske butikker andre kun via e-handel, ligesom adgangen til visse fordele kan kræve betaling. Det vil altid fremgå af betingelserne tilknyttet fordelen, hvor og hvordan den konkrete fordel kan opnås.

2. Generelle betingelser

2.1 Profiler kan oprettes af privatpersoner, der er fyldt 15 år. Visse funktioner og fordele tilknyttet en profil kræver dog, at du er fyldt 18 år eller i øvrigt er myndig, og i så fald vil du blive udtrykkeligt oplyst herom og samtidig blive bedt om at bekræfte, at du opfylder alderskravet, før du kan bruge funktionen/tilmelde dig fordelen. Profilen er personlig og må ikke anvendes af andre personer, hverken i eller uden for din husstand med undtagelse af fordele, der giver mulighed for hustandsdeling. For nærmere information om hustandsdeling henvises til betingelserne for den pågældende fordel.

2.2 Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i nærværende betingelser, herunder også eventuelle ændringer. Du giver din accept og bekræftelse af betingelserne ved oprettelse. Betingelser kan til enhver tid tilgås fra de it-platforme, hvor profilen kan anvendes samt denne side. Du vil også her kunne se eventuelle ændringer og opdateringer til betingelserne.

2.3 Salling Group forbeholder sig retten til at ændre betingelserne. Eventuelle ændringer vil blive opdateret her på siden. Ved væsentlige ændringer i betingelserne vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer vil Salling Group oplyse om disse senest 14 dage før ikrafttrædelse. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du altid mulighed for at lukke din profil.

3. Oprettelse og profil

3.1. Du kan oprette en profil på de platforme, der understøtter en profil, ejet af Salling Group. Du skal i forbindelse med oprettelsen indtaste dine personlige oplysninger samt eventuelt tilføje et betalingskort eller et andet identifikationsmiddel. Du har selv ansvaret for, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, herunder i forbindelse med udskiftning af betalingskort eller identifikationsmiddel.

3.2. For at oprette en profil er det en forudsætning, at du har en gyldig e-mailadresse og godkender nærværende betingelser. Det er ikke et krav for oprettelse af en profil, at du tilknytter et betalingskort eller andet identifikationsmiddel – det vil du altid kunne gøre senere. Vær dog opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan drage nytte af evt. personlige rabatter eller andre fordele i fysiske butikker, så længe der ikke er tilføjet et betalingskort eller identifikationsmiddel til din profil, da udelukkende disse kan bruges som identifikation for din profil i butikken.

3.3. Ved oprettelse skal du angive et personligt kodeord. Hvis du har glemt dit kodeord, kan du få tilsendt et nyt ved at klikke på linket ”Glemt kodeord” i forbindelse med login og følge instruktionerne. Du har på givne websider og Apps også mulighed for at oprette dig via login fra sociale medier eller andre web-/app-baserede tjenester, f.eks. med din Facebook-profil, hvorved det er dit Facebook-login, der giver adgang til din profil.

3.4. Du har mulighed for at tilknytte et antal betalingskort eller andet identifikationsmiddel til din profil. Det fremgår under din profil, hvilke og hvor mange betalingskort og identifikationsmidler, der på et givent tidspunkt kan tilknyttes din profil. Hvis du tilknytter et gyldigt betalingskort eller et identifikationsmiddel til din profil, får du samtidig adgang til de til profilen tilknyttede personlige fordele, herunder særlige fordele, eksempelvis tilbud eller rabatter. Visse fordele kan dog være betinget af oprettelse af et særskilt medlemskab eller abonnement underlagt selvstændige betingelser hos Salling Group eller tredjemand.

4. Fordele

4.1. Din oprettelse af profilen giver dig adgang til en række særlige fordele, som du løbende vil blive orienteret om og få mulighed for at tilknytte din profil eller oprette abonnement på. De forskellige fordele udbydes af enten Salling Group, Salling A/S eller andre samarbejdspartnere, som Salling Group indgår aftale med.

4.2. Forudsætningen for at opnå en fordel, herunder en rabat på et konkret køb i en fysisk butik er, at din profil identificeres/registreres i forbindelse med transaktionen. Dette gør du ved at isætte eller registrere det tilmeldte betalingskort i betalingsterminalen i butikken eller på anden nærmere anvist måde identificere dig og din profil. Herefter kan du betale med det ønskede betalingsmiddel uafhængigt af identifikationsmidlet. Det vil sige, at du ikke behøver at anvende samme kort til henholdsvis identifikation og betaling.

4.3. Identifikation kan ske ved at tilføje et betalingskort eller andet identifikationsmiddel til din profil. Tilføjelsen af et betalingskort eller andet identifikationsmiddel kan ske i forbindelse med oprettelse af profilen eller senere via login på profilen. Du har selv ansvaret for at identificere dig med henblik på at opnå en eventuel fordel, herunder en eventuel rabat på et køb, fx ved at identificere dig i butikken med det tilføjede betalingskort eller andet identifikationsmiddel. Identificerer du dig ikke forud for købet eller transaktionen, har du ikke mulighed for at opnå din eventuelle fordel eller rabat på det pågældende køb heller ikke med tilbagevirkende kraft.

4.4. Salling Group tager forbehold for nedbrud på it-systemer i butikkerne og på de platforme, hvor profilen er tilgængelig, der bevirker, at en eventuel fordel, herunder en rabat, ikke kan udløses. Eventuelle mistede fordele kan ikke opnås med tilbagevirkende kraft. Kontakt Kundeservice hvis du har spørgsmål vedrørende dine eventuelle fordele.

4.5. Det er helt gratis og uforpligtende at oprette en profil – du forpligter dig således ikke til at foretage køb.

4.6. Salling Group tager forbehold for udsolgte varer eller lignende i butikkerne, fx hvor en vare, hvorpå der ydes rabat via profilen, er udsolgt, således at det ikke er muligt at indløse rabatten. Vi bestræber os på, at dette ikke sker, men grundet vekslende kundestrøm, leverancetider fra leverandører, force majeure m.m. kan der forekomme udsolgte varer m.m.

5. Lukning af profilen

5.1. Du kan til enhver tid lukke din profil ved at logge ind på profilen og følge instruktionerne for lukning på de platforme, hvor profilen kan anvendes. Ved lukning kan du ikke længere logge ind på din profil. Hvis du lukker din profil, vil du således ikke kunne benytte de fordele der evt. er tilknyttet profilen da betalingskortsoplysninger på tilmeldte betalingskort slettes.

5.2. Hvis du lukker profilen medfører det, at du fremadrettet mister muligheden for at modtage og benytte evt. personlige tilbud og andre fordele tilknyttet profilen.

5.3. Ved misligholdelse af aftalen forbeholder Salling Group sig retten til at lukke din profil og dermed lukke din konto med øjeblikkelig virkning. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå i manglende overholdelse af nærværende betingelser, misbrug af profilen eller dennes fordele, eller ved risiko for misbrug af dine profiloplysninger.

5.4. Medmindre der er tale om misligholdelse, kan du i op til 2 måneder fra lukning anmode Salling Group om at genåbne profilen, hvorved du så vidt muligt vil fortsætte med de samme oplysninger, og fordele, som var tilknyttet profilen ved lukningen. Kreditkortoplysninger skal dog tilføjes på ny.

5.5. Ved fængsling eller dødsfald forbeholder Salling Group sig retten til at lukke din profil og dermed lukke din konto med øjeblikkelig virkning.

6. Adgangskoder og kontoadgang

6.1. Det er udelukkende den person, der har oprettet profilen, der har adgang til og kontrol over kontoen. For at bevare kontrollen over profilen og undgå at andre opnår adgang til den (hvilket kan indebære adgang til oplysninger om købshistorik på kontoen), bør du derfor ikke dele adgangskoden eller detaljer om betalingskort eller identifikationsmidler (f.eks. de sidste fire cifre på det anvendte betalingskort), som er tilknyttet profilen, med andre. Du har selv ansvaret for at oplysningerne afgivet til Salling Group, herunder på profilen, er korrekte og opdaterede.

6.2. Du bør være særligt opmærksom i forhold til beskeder, der beder dig om at oplyse eller udlevere betalingskort- eller anden kontoinformation. Hvis du modtager sådanne beskeder, og du udleverer dine oplysninger, kan det resultere i identitetstyveri. Tilgå altid fortrolige kontooplysninger ved at gå direkte til en hjemmeside, der understøtter profilen, og ikke gennem et hyperlink i en e-mail eller anden elektronisk besked, heller ikke selvom den ser officiel ud. Vi kan lukke din konto eller spærre din konto midlertidigt for at beskytte dig, Salling Group eller vores samarbejdspartnere mod risikoen for identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

7. Personoplysninger

7.1. Salling Group henviser til vores persondatapolitik for profilen i forhold til vores behandling af personoplysninger i relation til profilen.

8. Information om profilen (samtykke)

8.1. Du samtykker til, at Salling Group løbende kan sende dig (i) information om din profilkonto, (ii) vejledning i, hvordan du får mest ud af din profil, (iii) information om besparelser opnået indtil videre, (iv) eksisterende og nye fordele, fx særlige tilbud på udvalgte varer, samt (v) informationer om opdateringer, ændringer, indhold o. lign. vedrørende profilen pr. e-mail, pr. telefon (herunder opkald og SMS) og/eller pr. brevpost. Informationen vil også være tilgængelig på profilen.

9. Cookie-politik


9.1. Når du besøger Salling Groups hjemmesider, benytter vi cookieteknologi til at genkende din computer eller mobiltelefon, så vi bedst muligt kan servicere dig.
Du kan finde information om vores anvendelse af cookies i cookiepolitikken for den pågældende hjemmeside eller telefonapp.

10. Tredjepartsapplikationer

10.1. Du kan støde på tredjepartsapplikationer (herunder, men ikke begrænset til, websteder, widgets, software eller andre softwareværktøjer), der interagerer med din profil, og som kan være underlagt tredjeparts brugerbetingelser eller licensvilkår. Vi opfordrer dig til at læse sådanne betingelser og vilkår. I forhold deling af personoplysninger med tredjeparter henvises til persondatapolitik for profil hos Salling Group nedenfor.

11. Kundesupport

11.1. Hvis du har spørgsmål til din profil, kan du finde svar på en række af de mest almindelige spørgsmål her på siden. Du har også mulighed for at kontakte kundeservice på email: profil@sallinggroup.com.

12. Gældende lov

12.1. Nærværende betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

12.2. Betingelserne begrænser ikke eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

13. Gyldighed

13.1. Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse betingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

Persondatapolitik for profil hos Salling Group

1. Generelt

1.1 Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysningerne om dig i forbindelse med profil ejet af Salling Group og fordele og abonnementer tilknyttet dette.
1.2 Den dataansvarlige er Salling Group, CVR-nr. 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, Danmark (herefter ”Salling Group” eller ”vi”).

2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Salling Group indsamler personoplysninger fra kunder, der opretter en profil hos Salling Group (herefter kaldet ”profil” eller ”profilen”) og tilknyttede abonnementer samt udnytter eventuelle fordele herunder.

2.2 Da der i forbindelse med oprettelse af profilen indsamles og behandles en række oplysninger, som er mulige at henføre til dig, har Salling Group i sin egenskab af dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, og du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i Databeskyttelsesforordningen.

2.3 Følgende personoplysninger indsamles og behandles i forbindelse med profilen: Navn, telefonnummer, e-mail adresse, betalingskortoplysninger, købshistorik, herunder vare, service, pris, tidspunkt samt øvrige informationer som valgfrit deles på profilen.

2.4 I forbindelse med afgivelsen af personoplysninger vil det blive anført, hvorvidt de pågældende personoplysninger er nødvendige for oprettelsen af profilen eller et tilknyttet abonnement eller fordel.
2.5 Du har i nogle løsninger og services også mulighed for at oprette dig via login fra sociale medier eller andre web- eller app-baserede tjenester, fx med din Facebook profil, hvorved det er dit Facebook login der giver adgang til din profil.

2.6 Med henblik på udbygning af din kundeprofil/profilen indsamler Salling Group i tillæg til de personoplysninger, som du selv afgiver, også oplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige på sociale medier.

3. Formål

3.1 De indsamlede personoplysninger vil alene blive brugt til følgende formål:

• Oprettelse og administration af profilen for kontoindehaveren.
• Information om og administration af eventuelle fordele relateret til profilen.
• Udarbejdelse af oversigter over forbrug.
• Udarbejdelse af kundeprofil med henblik på markedsføring målrettet dig (forudgående samtykke til fremsendelse indhentes, hvis påkrævet i henhold til loven)
• Udvikling af Salling Group-koncernens butikker, varesortiment, services og tilbud.
• Udarbejdelse og udveksling med samarbejdspartnere af markedsanalyser og anden information, som ikke kan henføres til individuelle personer (anonymiseret data).
• Andre markedsføringsformål (materiale fremsendes ikke uden forudgående aktivt samtykke hvis påkrævet efter loven).

4. Husstandsdeling

4.1 Det er muligt i visse løsninger og services at tilknytte profilen samt eventuelle fordele under profilen med medlemmer af din husstand, som også har oprettet en profil, så eventuelle fordele kan deles indenfor husstanden. Hvis du tilmelder dig husstandsdeling på profilen, giver du samtykke til, at følgende oplysninger om dig bliver tilgængelige for de tilmeldte personer i din husstand: e-mailadresse og navn.

4.2 Hvis du efterfølgende afmelder husstandsdeling på din profil, vil dine personoplysninger ikke længere være tilgængelige for medlemmer af din husstand.

5. Markedsføring

5.1 Under din profil er det muligt at give samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, mv. fra Salling Group , herunder Bilka, føtex, Netto, m.v. og Salling A/S. Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra os eller Salling A/S, hvis du aktivt samtykker hertil på din profil. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os. Tilbagekaldelse kan ske på profilen.

5.2 I de tilfælde hvor du tidligere har givet samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, eksempelvis nyhedsbreve, fra Salling Group, herunder føtex, Bilka, Netto med videre eller Salling A/S, vil et sådant samtykke ved oprettelse af profilen automatisk blive overført til din profil, således at du på profilen har et samlet overblik over disse. Tidligere samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale/nyhedsbreve kan eksempelvis være afgivet i forbindelse med din deltagelse i spil og konkurrencer eller andre kampagner.

6. Tilbagekaldelse af samtykke

6.1 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Dette sker ved at lukke for profilen, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, med mindre Salling Group har ret til at behandle personoplysningerne på andet grundlag.

6.2 Tilbagekaldelse af samtykke, dog ikke samtykke til markedsføring under punkt 5.1 medfører, at du ikke længere kan benytte profilen samt opnå de til profilen tilknyttede fordele, mv.

7. Sletning og videregivelse

7.1 Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvortil de behandles. Personoplysningerne videregives til Salling A/S, som er en del af Salling Group-koncernen til brug for samme formål som angivet ovenfor i punkt 3 og 4.

7.2 Anonymiserede oplysninger kan videregives til tredjeparter (selskaber uden for Salling Group) med det formål at optimere Salling Group koncernens sortiment, priser og markedsføring. Videregivelsen vil altid ske i anonymiseret form, således at det ikke er muligt at identificere de enkelte personer bag oplysningerne.

7.3 Personoplysningerne kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

8. Sikkerhed

8.1 Personoplysninger opbevares på sikre servere inden for EU. Der er etableret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre oplysningerne.

8.2 Dine kreditkort informationer gemmes hos Storebox A/S. Salling Group har ikke adgang til disse data. Hos Storebox gemmes kortdata i et såkaldt PCI certificeret miljø, som er samme sikkerhed, som ved kortbetalinger på internettet. Der gennemføres kvartalsvise penetrationstest og en årlig certificering af de systemer, som håndterer kortdata. Certificering og tests gennemføres af eksternt sikkerhedsfirma.

9. Rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.