Salling Group profilbetingelser 

Senest opdateret 1. maj 2019 

 1. Om profilen
 2. Generelle betingelser
 3. Oprettelse
 4. Fordele
 5. Deaktivering af profilen
 6. Adgangskoder og kontoadgang
 7. Personoplysninger
 8. Fremsendelse af information om profilen
 9. Markedsføring
 10. Tredjepartsapplikationer
 11. Kundesupport
 12. Gældende lov
 13. Gyldighed

 

1. Om profilen

1.1 Når du opretter en profil hos os, indgår du en aftale med Salling Group A/S, CVR-nr. 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (i det følgende ”Salling Group” eller ”vi”). Profilen ejes og administreres af Salling Group.

1.2 Du kan oprette en profil på visse af vores hjemmesider og apps. En profil . Med oprettelse af profilen kan du få adgang til en række fordele, fx særlige rabatter, services, tilbud, konkurrencer m.m. Visse fordele kan kun opnås i fysiske butikker andre kun via vores webshops ligesom adgangen til visse fordele kan kræve betaling. Det vil altid fremgå af betingelserne tilknyttet fordelen, hvor og hvordan den konkrete fordel kan opnås.

2. Generelle betingelser

2.1 Profiler kan oprettes af privatpersoner, der er fyldt 15 år. Visse funktioner og fordele tilknyttet en profil kræver dog, at du er fyldt 18 år eller i øvrigt er myndig, og i så fald vil du blive udtrykkeligt oplyst herom og samtidig blive bedt om at bekræfte, at du opfylder alderskravet, før du kan bruge funktionen/tilmelde dig fordelen. Profilen er personlig og må ikke anvendes af andre personer, hverken i eller uden for din husstand med undtagelse af fordele, der giver mulighed for hustandsdeling. For nærmere information om hustandsdeling henvises til betingelserne for den pågældende fordel.

2.2 Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i nærværende betingelser, herunder også eventuelle ændringer. Du giver din accept og bekræftelse af betingelserne ved oprettelse. Betingelser kan til enhver tid tilgås fra de it-platforme, hvor profilen kan anvendes samt denne side. Du vil også her kunne se eventuelle ændringer og opdateringer til betingelserne.

2.3 Salling Group forbeholder sig retten til at ændre betingelserne. Eventuelle ændringer vil blive opdateret her på siden. Ved væsentlige ændringer i betingelserne vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer vil Salling Group oplyse om disse senest 14 dage før ikrafttrædelse. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du altid mulighed for at slette din profil.

3. Oprettelse

3.1. Du kan oprette en profil på de af Salling Groups platforme, der understøtter en profil. Du skal i forbindelse med oprettelsen indtaste dine personlige oplysninger samt eventuelt tilføje et betalingskort eller et andet identifikationsmiddel. Du har selv ansvaret for, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, herunder i forbindelse med udskiftning af betalingskort eller identifikationsmiddel.

3.2. For at oprette en profil er det en forudsætning, at du har en gyldig e-mailadresse og accepterer nærværende betingelser. Det er ikke et krav for oprettelse af en profil, at du tilknytter et betalingskort eller andet identifikationsmiddel – det vil du altid kunne gøre senere. Vær dog opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan drage nytte af evt. personlige rabatter eller andre fordele i fysiske butikker, så længe der ikke er tilføjet et betalingskort eller identifikationsmiddel til din profil, da udelukkende disse kan bruges som identifikation for din profil i butikken.

3.3. Ved oprettelse skal du angive et personligt kodeord. Hvis du har glemt dit kodeord, kan du få tilsendt et nyt ved at klikke på linket ”Glemt kodeord”, ”Glemt adgangskode”, ”Glemt password” eller lignende i forbindelse med login og følge instruktionerne.

3.4. Du har på visse af vores hjemmesider og mobil-apps, der understøtter Salling Group Profil også mulighed for at logge ind på din Salling Group Profil via dit login på sociale medier eller andre web-/app-baserede tjenester, f.eks. din Facebook-profil, hvorved det er dit Facebook-login, der giver adgang til din profil. Du kan læse om, hvilke persondata der deles med udbyderen af din profil på det sociale medie i privatlivspolitikken for Salling Group Profil, som du kan finde her.

3.5. Du har mulighed for at tilknytte et antal betalingskort eller andet identifikationsmiddel til din profil. Det fremgår under din profil, hvilke og hvor mange betalingskort og identifikationsmidler, der på et givent tidspunkt kan tilknyttes din profil. Hvis du tilknytter et gyldigt betalingskort eller et identifikationsmiddel til din profil, får du samtidig adgang til de til profilen tilknyttede personlige fordele, herunder særlige fordele, eksempelvis tilbud eller rabatter. Visse fordele kan dog være betinget af oprettelse af et særskilt medlemskab eller abonnement underlagt selvstændige betingelser hos Salling Group eller tredjemand.

4. Fordele

4.1. Din oprettelse af profilen giver dig adgang til en række særlige fordele, som du løbende vil blive orienteret om og få mulighed for at tilknytte din profil eller oprette abonnement på. De forskellige fordele udbydes af enten Salling Group eller andre samarbejdspartnere, som Salling Group indgår aftale med.

4.2. Forudsætningen for at opnå en fordel, herunder en rabat på et konkret køb i en fysisk butik er, at din profil identificeres/registreres i forbindelse med transaktionen. Dette gør du ved at isætte eller registrere det tilmeldte betalingskort i betalingsterminalen i butikken eller på anden nærmere anvist måde identificere dig og din profil. Herefter kan du betale med det ønskede betalingsmiddel uafhængigt af identifikationsmidlet. Det vil sige, at du ikke behøver at anvende samme kort til henholdsvis identifikation og betaling.

4.3. Identifikation kan ske ved at tilføje et betalingskort eller andet identifikationsmiddel til din profil. Tilføjelsen af et betalingskort eller andet identifikationsmiddel kan ske i forbindelse med oprettelse af profilen eller senere via login på profilen. Du har selv ansvaret for at identificere dig med henblik på at opnå en eventuel fordel, herunder en eventuel rabat på et køb, fx ved at identificere dig i butikken med det tilføjede betalingskort eller andet identifikationsmiddel. Identificerer du dig ikke forud for købet eller transaktionen, har du ikke mulighed for at opnå din eventuelle fordel eller rabat på det pågældende køb heller ikke med tilbagevirkende kraft.

4.4. Salling Group tager forbehold for nedbrud på it-systemer i butikkerne og på de platforme, hvor profilen er tilgængelig, der bevirker, at en eventuel fordel, herunder en rabat, ikke kan udløses. Eventuelle mistede fordele kan ikke opnås med tilbagevirkende kraft. Kontakt Kundeservice via den pågældende side, hvor du har oprettet eller tilgår din profil, hvis du har spørgsmål vedrørende dine eventuelle fordele.

4.5. Det er helt gratis og uforpligtende at oprette en profil – du forpligter dig således ikke til at foretage køb.

4.6. Salling Group tager forbehold for udsolgte varer eller lignende i butikkerne, fx hvor en vare, hvorpå der ydes rabat via profilen, er udsolgt, således at det ikke er muligt at indløse rabatten. Vi bestræber os på, at dette ikke sker, men grundet vekslende kundestrøm, leverancetider fra leverandører, force majeure m.m. kan der forekomme udsolgte varer m.m.

5. Deaktivering af profilen

5.1. Du kan til enhver tid deaktivere din profil ved at logge ind på profilen og følge instruktionerne for deaktivering på de platforme, hvor profilen kan anvendes. Ved deaktivering kan du ikke længere logge ind på din profil. Hvis du deaktiverer din profil, vil du således ikke kunne benytte de fordele der evt. er tilknyttet profilen da betalingskortsoplysninger på tilmeldte betalingskort slettes. Selvom du ikke selv har adgang til din profil, fra det tidspunkt du vælger at deaktivere den, vil din profil dog først blive permanent slettet efter 2 måneder, hvor dine persondata gemt i profilen således også vil blive slettet.

5.2 Dine rettigheder efter persondatalovgivningen, herunder retten til sletning, gælder udover dette afsnit om deaktivering af din profil. Vi henviser til privatlivspolitikken for Salling Group Profil, som du kan finde her.

5.3. Hvis du deaktiverer profilen medfører det, at du fremadrettet mister muligheden for at modtage og benytte evt. personlige tilbud og andre fordele tilknyttet profilen.

5.4. Ved misligholdelse af betingelserne forbeholder Salling Group sig retten til at slette din profil. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå i manglende overholdelse af nærværende betingelser, misbrug af profilen eller dennes fordele.

5.5. Vi kan deaktivere eller slette din profil for at beskytte dig i tilfælde af misbrug eller risiko for misbrug af dine profiloplysninger/persondata.

5.6. Medmindre der er tale om misligholdelse, kan du i op til 2 måneder fra deaktivering anmode Salling Group om at genåbne profilen, hvorved du så vidt muligt vil fortsætte med de samme oplysninger, og fordele, som var tilknyttet profilen ved deaktiveringen. Kreditkortoplysninger skal dog tilføjes på ny.

6. Adgangskoder og kontoadgang

6.1. Det er udelukkende den person, der har oprettet profilen, der har adgang til og kontrol over kontoen. For at bevare kontrollen over profilen og undgå at andre opnår adgang til den (hvilket kan indebære adgang til oplysninger om købshistorik på kontoen), bør du derfor ikke dele adgangskoden eller detaljer om betalingskort eller identifikationsmidler (f.eks. de sidste fire cifre på det anvendte betalingskort), som er tilknyttet profilen, med andre. Du har selv ansvaret for at oplysningerne afgivet til Salling Group, herunder på profilen, er korrekte og opdaterede.

6.2. Du bør være særligt opmærksom i forhold til beskeder, der beder dig om at oplyse eller udlevere betalingskort- eller anden kontoinformation. Hvis du modtager sådanne beskeder, og du udleverer dine oplysninger, kan det resultere i identitetstyveri. Tilgå altid fortrolige kontooplysninger ved at gå direkte til en hjemmeside, der understøtter profilen, og ikke gennem et hyperlink i en e-mail eller anden elektronisk besked, heller ikke selvom den ser officiel ud. Vi kan lukke din konto eller spærre din konto midlertidigt for at beskytte dig, Salling Group eller vores samarbejdspartnere mod risikoen for identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

7. Personoplysninger

7.1. Vi henviser til vores privatlivspolitik for profilen, som du har godkendt i forbindelse med din oprettelse af profilen, og som du kan finde her

8. Fremsendelse af information om profilen

8.1. Du samtykker til, at Salling Group løbende må sende dig (i) information om din profil, (ii) vejledning i, hvordan du får mest ud af din profil, (iii) information om besparelser opnået indtil videre, (iv) dine mest købte varer(v) informationer om nye funktioner, opdateringer, ændringer, indhold o. lign. vedrørende profilen pr. e-mail, pr. telefon (herunder opkald og SMS) og/eller pr. brevpost (vi), samt information om mest købte varer. Informationen vil også være tilgængelig på profilen.

8.2. Vi sender dig ikke markedsføring, medmindre du særskilt har samtykket til dette.

9. Markedsføring

9.1 Under din profil på visse af vores hjemmesider og mobilapps er det muligt at give samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale. Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra os, eksempelvis nyhedsbreve, fra Salling Group, hvis du aktivt samtykker hertil på din profil. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os. Tilbagekaldelse kan ske på profilen.

9.2 I de tilfælde hvor du tidligere har givet samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, eksempelvis nyhedsbreve, fra Salling Group, vil et sådant samtykke ved oprettelse af profilen automatisk blive overført til din profil, således at du på profilen har et samlet overblik over disse. Tidligere samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale/nyhedsbreve kan eksempelvis være afgivet i forbindelse med din deltagelse i spil og konkurrencer eller andre kampagner.

10. Tredjepartsapplikationer

10.1. Du kan støde på tredjepartsapplikationer (herunder, men ikke begrænset til, websteder, widgets, software eller andre softwareværktøjer), der interagerer med din profil, og som kan være underlagt tredjeparts brugerbetingelser eller licensvilkår. Vi opfordrer dig til at læse sådanne betingelser og vilkår.

I forhold deling af persondata med tredjeparter henvises til privatlivspolitikken for Salling Group Profil, som du kan finde her 

11. Kundesupport

11.1. Hvis du har spørgsmål til din profil, kan du finde svar på en række af de mest almindelige spørgsmål der, hvor du har oprettet eller tilgår din profil. Du har også mulighed for at kontakte kundeservice på e-mail: profil@sallinggroup.com.

12. Gældende lov

12.1. Nærværende betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

12.2. Betingelserne begrænser ikke eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

13. Gyldighed

13.1. Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse betingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.