Salling Group Profil Privatlivspolitik

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og brug af en Salling Group Profil på en af vores hjemmesider eller i en af vores apps (herefter ”Salling Group Profil”, ”Profil” eller ”Profilen”).

Profilen kan oprettes i tilknytning til en af vores webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på, og hvornår,  data om aktivering af tilbud og brug af funktioner på vores hjemmesider/webshops og apps (”Digital Adfærd”).

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som bl.a. omfatter din ordreoversigt, afhentningssted og -tidspunkt, mest købte varer, oplysninger om ønsker ifm. bestillinger, mv. (”Købshistorik”).

I det følgende anvendes begrebet direkte markedsføring om mails, sms og andre former for elektronisk post direkte til dig, som indeholder tilbud eller anden markedsføring af vores brands og produkter (”Direkte Markedsføring”)

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

3. Kategorier af personoplysninger

4. Kategorier af modtagere

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

6. Opbevaring af dine personoplysninger i Profilen

7. Dine rettigheder

8. Ændringer

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig er:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Du kan også kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Du kan også kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din Profil, bl.a. for at du kan logge ind og benytte vores Services, dvs. webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv., og dele Stamdata i din Profil med Servicen´
 2. Vi indsamler din købshistorik fra dine køb online og i vores fysiske butikker samt din Digitale Adfærd, hvor din Salling Group profil er tilknyttet
 3. Deling af din købshistorik og Digital Adfærd til de enkelte Services, som din Salling Group Profil er tilknyttet med henblik på målretning af tilbud og andet indhold i Servicen. Du kan se hvilke services, der kan være tale om her https://sallinggroup.com/salling-group-profil/ Vi analyserer kun oplysninger fra de Services, som din konkrete Salling Group profil er tilknyttet.
 4. Målretning af indhold i en Service, som du har tilknyttet din Salling Group Profil
 5. Målretning af markedsføring på digitale medier
 6. Udarbejdelse af statistik til intern analyse for at udvikle og forbedre Salling Groups butikker, koncepter, varesortiment, kundeoplevelse og Services
 7. Opbevaring på Profilen af dokumentation for dine samtykker til modtagelse af direkte markedsføring i vores Services
 8. Opbevaring af dokumentation for vores grundlag for behandling af dine personoplysninger
 9. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 10. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 11. Hvis du tilmelder dig føtex Plus, Bilka Plus, Netto+ eller ClubSalling behandler vi dine maskerede betalingskortoplysninger med henblik på, at du kan foretage køb uden at indtaste dine betalingskortoplysninger igen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad 2. Vores legitime interesse i at indsamle Købshistorik fra dine køb online og i vores fysiske butikker samt din Digitale Adfærd, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 3.Vores legitime interesse i at kunne målrette indhold i en Service på baggrund af data fra denne og andre Services, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 4. Vores indgåelse af aftale med dig om at målrette indhold i en Service på baggrund af data fra denne og andre Services, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad 5. Vores legitime interesse i at kunne målrette markedsføring på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 6. Vores legitime interesse i at kunne analysere data for at udarbejde statistik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 7. Vores legitime interesse i at samle og opbevare dokumentationen for dine samtykker til modtagelse af direkte markedsføring på din Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 8. Vores legitime interesse i at samle og opbevare dokumentationen for vores grundlag for behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 9.Vores legitime interesse i at kunne udsende servicemeddelelser og lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 10. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad 11. Vores legitime interesse i at behandle dine maskerede betalingskortoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (f)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • 2. Vores indgåelse af aftale med dig om at målrette indhold i en Service på baggrund af data fra denne og andre Services, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • 3. Vores legitime interesse i at kunne målrette markedsføring på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • 4. Vores legitime interesse i at kunne analysere data for at udarbejde statistik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • 5. Vores legitime interesse i at samle og opbevare dokumentationen for dine samtykker til modtagelse af direkte markedsføring på din Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • 6. Vores legitime interesse i at samle og opbevare dokumentationen for vores grundlag for behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

3. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Stamdata: Loginoplysninger (e-mail adresse og kodeord), navn, adresse, postnr. og telefonnummer
 • Dit unikke-ID, som vi opretter, når du tilknytter et betalingskort til din Service. Det anvendes til at identificere dig i forhold til den Service, du bruger, når du handler i en af vores fysiske butikker  
 • Verifikationsoplysninger fra den tredjepartsudbyder, som du evt. anvender til at logge ind på din Profil i en af vores Service, og de oplysninger, som du i øvrigt vælger at lade tredjepartsudbyderen dele med os
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd i vores Services
 • Oplysninger om din Købshistorik i Salling Groups butikker.
 • Dokumentation for, at vi lovligt kan behandle dine oplysninger
 • Dine samtykker i en Service til modtagelse af direkte markedsføring

4. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support
 • Udbydere af sociale medier, som vi annoncerer på
 • Andre modtagere i det omfang dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som medfører overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM): Indien
 • Microsoft Corporation – USA
 • Gigya Inc. – USA
 • Google LLC - USA
 • Facebook Inc - USA

Det er kun din Digitale Adfærd – f.eks. hvad du klikker på i en af vores app’s, hvor du har tilknyttet din profil –  vi deler med Facebook og Google. Det gør vi udelukkende for at sikre, at det indhold, vi deler med dig, er så relevant som overhovedet muligt. Oplysningerne sendes i anonym form, og vi deler ikke andre oplysninger, heller ikke kortoplysninger eller eksempelvis købshistorik, med Facebook eller Google. 

Du kan læse i privatlivspolitikken for den konkrete Service, hvad der bliver delt fra den konkrete Service med din Salling Group Profil til profilens formål, fx annoncering via Facebook og Google.

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Gigya Inc - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Google LLC - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Facebook Inc - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Du kan læse mere overførselsgrundlaget her:

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Stamdata gemmes, indtil Profilen slettes
 • Dit unikke-ID gemmes, indtil Profilen slettes  
 • Verifikationsoplysninger gemmes, indtil Profilen slettes
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd i vores Services gemmes i 10 år
 • Oplysninger om din Købshistorik gemmes i 10 år
 • Dokumentation for at vi kan behandle dine personoplysninger gemmes i 5 år fra din Profil slettes
 • Dine samtykker i en Service til modtagelse af direkte markedsføring gemmes i 2 år fra din Profil slettes eller fra samtykket trækkes tilbage eller du afmelder direkte markedsføring

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

7.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

7.3 Ret til sletning
I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

7.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

7.5 Ret til indsigelse
Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.7.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

7.7 Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside Salling Group Profil Privatlivspolitik.

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.

Version 2.0